Tarotstudie


Over tarot

De tarotkaarten worden al eeuwenlang gebruikt om te voorspellen en om situaties nader te verklaren. De tarot is dan ook te zien als een volledige afspiegeling van onze werkelijkheid. Vrijwel iedere situatie die we mee kunnen maken vinden we terug op de afbeeldingen van dit ‘spel’. En zelfs de meer abstracte oerenergieën die ten grondslag liggen aan ons bestaan worden er in afgebeeld.
Er zijn natuurlijk allerlei boeken te koop waarin de betekenis van de tarot uitgelegd wordt. Het is in deze opleiding echter de bedoeling om een eigen verbintenis aan te gaan met de afbeeldingen van de tarot. De nadruk zal vooral liggen op het creatief bezig zijn met de kaarten zodat je langzaam maar zeker ‘van binnen’ de betekenissen verankert.
We werken overigens met het Rider-Waite tarotdeck dat in vrijwel iedere goede boekhandel te koop of te bestellen is. Er is een extra mooi ingekleurde versie van te koop die bekend is als de ‘Universal Waite tarotkaarten’ (ISBN 90 73140 68 4).

Over de tarotopleiding

De opleiding Tarot bestaat uit 3 aparte modules. Tezamen vormen zij een prima basis om Tarotist te worden. De modules zijn ook los te volgen. Iedere module bestaat uit 10 avonden van 2 uur. De les is van 20:00 tot 22:15 uur. De kosten per module zijn € 150,-. Inschrijven kan via de email of per telefoon.

 

Tarot module 1
De Kleine Arcana

De Tarot bestaat uit 2 delen; de Grote en de Kleine arcana. In deze module behandelen we de Kleine Arcana die in heldere beelden het dagelijkse leven beschrijft. Deze kaarten zijn daardoor uiterst geschikt voor praktische leggingen. Het eerste uur krijg je achtergrond-informatie over de kaarten: numerologie, de 4 elementen, de hofkaarten, over de vraagstelling, structuur van de tarot, diverse kaartleggingen waaronder het Keltisch kruis. Tijdens het tweede uur gaan we in wisselende groepjes aan de slag met de kaarten.

Tarot module 2
De Grote Arcana

De 22 Grote Arcana-kaarten beelden op een heel krachtige manier de oerkrachten uit die achter onze stoffelijke werkelijkheid schuilgaan. Je zou deze kaarten ook de verbeeldingvan de archetypen kunnen noemen. Eigenlijk is de reeks van kaart 0 tot kaart 21 'de weg van de held'. Zo gaan we deze reeks dan ook behandelen. De grote arcana-kaarten zijn heel geschikt om karakterologische, psychologische en relationele leggingen mee te doen. Net als in de eerste module behandelen we in het eerste uur de theorie met veel aandacht voor de numerologie en de symboliek in de afbeeldingen. Ook leren we het berekenen en duiden van de persoonlijkheidskaart en de jaarkaart. Tijdens het tweede uur gaan we weer in wisselende groepjes aan de slag met de kaarten. We gaan dan óók leggingen doen met de hele Tarot.

Tarot module 3
Levenslegging en Jaarlegging

In module drie voegen we de Grote Arcana-kaarten en die van de Kleine Arcana bijeen tot één groot deck kaarten. Daarmee gaan we de Levenslegging en de Jaarlegging doen volgens de astrologische huizenmethode. Dit is een cirkel van 12 kaarten waarbij iedere kaart een voorspelling doet (op levensniveau dan wel op jaarniveau) met betrekking tot een bepaald levensgebied. Zo kunnen voorspellingen gedaan worden over onder andere de volgende gebieden: gezondheid, financiën, liefde, kinderen, seksualiteit, reizen, leren, vriendschap, werk, wonen en familie. Je ontvangt aan het begin van de module een reader met daarin een uitgebreide beschrijving van de betekenissen van de 12 legposities. Het duiden van deze uitgebreide legmethode bouwen we zowel theoretisch als praktisch stap voor stap op. Uiteindelijk breiden we deze legmethode uit met een tweede cirkel van 12 kaarten. De eerste cirkel laat zien wat er m.b.t. een bepaald levensgebied uit onszelf komt en de tweede cirkel laat zien wat er vanuit de buitenwereld op ons afkomt.